Whistleblowing: Teknologian voima eettisen toimintakulttuurin tukemisessa

Timo Raunio

13 marraskuun, 2023

Teknologian rooli yritysten ja organisaatioiden eettisessä johtamisessa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Whistleblowing on yksi keskeisistä alueista, joilla teknologia voi auttaa yrityksiä noudattamaan lakia ja edistämään avoimuutta. Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi on tuonut mukanaan uusia vaatimuksia, ja meidän Ilmiantopalvelu on vastaus näihin haasteisiin.

Ilmiantopalvelu on suunniteltu tarjoamaan organisaatioille teknologiapohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen ilmoituskanavan perustamisen. Palvelu on suunniteltu olemaan käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. Se mahdollistaa anonyymin ilmiantamisen, mutta antaa ilmiantajalle mahdollisuuden liittää omat yhteystietonsa, jos hän niin haluaa. Ilmiantaja ja ilmiannon käsittelijä voivat viestitellä toisilleen palvelun sisällä, mikä lisää avoimuutta ja ymmärrystä prosessista.

Yksi Ilmiantopalvelumme keskeisistä ominaisuuksista on asiakirjojen hallinta. Ilmiantaja voi tallentaa asiaan liittyviä tiedostoja, mikä helpottaa tapausten dokumentointia ja seurantaa. Tämä on erityisen tärkeää, kun pyritään luomaan vahvaa ja todistusvoimaista dokumentointia mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi.

Ilmiantopalvelu toimii Microsoftin korkean tietoturvan ja luotettavuuden Azure -palvelussa. Azure-pilvipalvelualusta tarjoaa tehokkaat ja turvalliset työkalut tietojen käsittelyyn ja säilytykseen.

Ilmiantopalvelu on osa laajempaa digitaalista ekosysteemiämme, joka tukee yrityksiä ja organisaatioita niiden pyrkimyksissä noudattaa lainsäädäntöä ja edistää eettistä toimintakulttuuria. Olemme sitoutuneet tarjoamaan ratkaisuja, jotka tukevat yritysten eettisiä pyrkimyksiä ja edistävät läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

Tervetuloa tutustumaan uuteen Ilmiantopalveluumme ja muihin yritystäsi tukeviin digitaalisiin ratkaisuihimme.

 

Lue lisää blogista