Sovellukset

Whistleblowing ratkaisu – Ilmiantopalvelu

Ilmoittajansuojelulaki edellyttää vähintään 50 työntekijän organisaatiolta ilmiantojen vastaanottoratkaisun toteuttamista.

Ilmiantopalvelu tarjoaa yrityksille suoraviivaisen ja turvallisen tavan noudattaa uutta ilmoittajansuojelulakia. Palvelumme auttaa yrityksiä ottamaan vastuun ja käsittelemään ilmoitukset tehokkaasti ja läpinäkyvästi, varmistaen että kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja ajallaan.

5 syytä hankkia ilmiantopalvelu

KOTIMAINEN

LUOTETTAVA

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

HELPPO KÄYTTÄÄ

3-KIELINEN

Lakisääteinen vaatimus vähintään 50 henkilön organisaatioille 17.12.2023

Ilmoittajansuojelulaki panee täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivin, tunnetummin whistleblowing-direktiivin. Yritysten, jotka työllistävät vähintään 250 henkilöä, oli perustettava ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Vähintään 50 henkilöä työllistävien yritysten tulee perustaa ilmoituskanava viimeistään 17.12.2023.

Helppokäyttöisyys on Ilmiantopalvelun erityisvahvuus

Ilmiantopalvelu

Ilmiantopalvelu on suunniteltu helpottamaan yritysten ja organisaatioiden sopeutumista tähän uuteen lakiin. Palveluun tallennetaan asiakasyrityksen ja vastuuhenkilön tiedot. Yritys sijoittaa yrityskohtaisen linkin verkkosivuilleen, jonka kautta ilmoittaja pääsee tekemään uuden ilmiannon tai tarkastelemaan jo tehtyä ilmiantoa.

Ilmoittaja klikkaa linkkiä ja siirtyy palvelun etusivulle, missä hän voi tehdä uuden ilmiannon, tallentaa palveluun liitetiedostoja sekä aloittaa tai vastata keskusteluihin.

Yrityksen vastuuhenkilö saa sähköpostilla ilmoituksen uudesta ilmoituksesta. Hän arvioi ilmoituksen, tekee jatkokysymyksiä ja ohjaa sisäistä selvitystä. Vastuuhenkilö vastaa ilmoittajalle lopputuloksesta kolmen kuukauden sisällä.

Ominaisuudet

Turvallinen ja Anonyymi Ilmoittaminen

Ilmiantopalvelu tarjoaa turvallisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijät ja sidosryhmät voivat raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä tai epäkohdista. Anonyymius rohkaisee ilmoittamaan ongelmista ilman pelkoa mahdollisista seuraamuksista.

Avoin Viestintä ja Palaute

Palvelun sisäinen viestintäkanava mahdollistaa anonyymin viestittelyn ilmiantajan ja ilmiannon käsittelijän välillä, mikä lisää avoimuutta ja ymmärrystä prosessista sekä mahdollistaa jatkotoimenpiteiden tehokkaan koordinoinnin.

Dokumentointi ja Seuranta

Ilmiantaja voi tallentaa asiaan liittyviä tiedostoja, mikä helpottaa tapausten dokumentointia ja seurantaa. Tämä edistää organisaation kykyä käsitellä ilmoituksia tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Youtube-videot

Palvelun hinnoittelu

Jäikö jokin askarruttamaan?

Ilmiantopalvelu on ratkaisu whistleblower-direktiivin täyttämiseksi.

Kysy lisää tai pyydä esittely.

Asiantuntijalta – Whistleblowing