Sovellukset

GDPR-palvelu taloyhtiöille

GDPRtaloyhtio.fi on tehty taloyhtiöiden tietosuojavelvollisuuksien hallintaan.

Pilvipalvelumme tarjoaa kattavan tietosuojan ja tietoturvan opastuksen, huolehtien samalla taloyhtiön lakisääteisistä tietosuojaselosteista ja -sopimuksista. Palvelu sisältää aineistojen valmiit oletusversiot, jotka voidaan räätälöidä täsmälleen taloyhtiön tarpeita vastaaviksi. Erillistä verkkosivupalvelua ei tarvita tietosuojaselosteiden julkaisemiseen – kaikki hoituu sujuvasti GDPRtaloyhtio.fi palvelumme kautta.

5 syytä hankkia GDPRtaloyhtio.fi -palvelu

HELPPO KÄYTTÄÄ

i

VALMIIT AINEISTOT

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

h

TIETOSUOJASELOSTEET

AINEISTO TÄYSIN MUOKATTAVISSA

Taloyhtiöllä on lakisääteinen vastuu tietosuojan noudattamisesta

Tietosuoja-asetus (GDPR) on tuonut merkittäviä muutoksia taloyhtiöiden henkilötietojen käsittelyyn. Asetus koskee kaikenkokoisia taloyhtiöitä ja kaikkea taloyhtiöön liittyvää henkilötietojen käsittelyä. On tärkeää, että jokainen taloyhtiö varmistaa, että toiminnassa noudatetaan GDPR:n mukaisia tietosuojakäytäntöjä.

GDPRtaloyhtio.fi tuo GDPR-vaatimusten hallinnan taloyhtiöiden ulottuville helpolla ja tehokkaalla tavalla

GDPR-taloyhtiö

GDPRtaloyhtio.fi on innovatiivinen pilvipalvelu, joka on kehitetty taloyhtiön GDPR-velvoitteiden helppoon ja tehokkaaseen hallintaan. Palvelu auttaa isännöitsijöitä ja taloyhtiöiden vastuuhenkilöitä päivittäisten tietosuojahaasteiden ratkaisemisessa.

Käyttäjäystävällisyytensä ansiosta GDPRtaloyhtio.fi mahdollistaa tietosuojavelvollisuuksien hoitamisen missä ja milloin tahansa, tietokoneella tai älypuhelimella. Pilvipalvelumme opastaa käyttäjiä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa helpon tavan ylläpitää taloyhtiön lakisääteisiä tietosuojaselosteita ja -sopimuksia.

Palvelu sisältää valmiita aineistoja, jotka ovat muokattavissa ja esitettävissä suoraan GDPRtaloyhtio.fi:n kautta. Taloyhtiön pakolliset tietosuojaselosteet esitetään suoraan palvelustamme ja verkko-osoitteen linkin voi viestittää suoraan asukkaille ja osakkaille tai linkin voi sijoittaa taloyhtiön verkkosivulle.

Ominaisuudet

Taloyhtiön tietosuoja-ohjeistus

Taloyhtiön tietosuojaohjeistus tarjoaa kattavat ohjeet taloyhtiön henkilötietojen käsittelyyn. Se antaa selkeät toimintaohjeet tietosuojaperiaatteiden noudattamiseen. Näin taloyhtiö varmistaa, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja turvallisesti.

Taloyhtiön tietoturva-ohjeistus

Tietoturvallisten toimintatapojen noudattaminen on avainasemassa henkilötietojen käsittelyssä. Pilvipalvelumme tietoturvaohjeistuksen tavoitteena on taata taloyhtiön henkilötietojen eheys, saatavuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietojen ajautuminen ulkopuolisille on henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja se edellyttää ilmoituksia viranomaiselle ja rekisteröidyille, lisäksi siitä saattaa aiheutua sanktioita.

Taloyhtiön tietosuoja-selosteet

Taloyhtiön tietosuojaselosteet osoittavat, miten taloyhtiö käsittelee asukkaiden ja osakkaiden henkilötietoja. Selosteet auttavat ymmärtämään henkilötietojen käsittelyn periaatteita ja tarkoitusta. Palvelun rekisteröidyille suunnattuja selosteita ovat: yleinen tietosuojaseloste, kameravalvonnan tietosuojaseloste ja sähköisen lukituksen tietosuojaseloste. Lisäksi palvelussa on valmiina oikeutetun edun tasapainotestit.

Palvelun hinnoittelu

Jäikö jokin askarruttamaan?

GDPRtaloyhtio.fi on ratkaisu taloyhtiön tietosuojavelvollisuuksien täyttämiseksi.

Kysy lisää tai pyydä esittely.