Sharepoint

SharePoint Online – tiedon jakamisen voimaa

Microsoft SharePoint Online -pilviratkaisu mullistaa yrityksen sisäisen tiedottamisen toteuttamisen. SharePoint mahdollistaa yrityksen nykyaikaisen sosiaalisen intranetin, extranet-palvelut sekä erilaiset sähköisen asioinnin palvelut.

5 hyötyä SharePointista

MOBIILIKÄYTTÖ

~

TIETOTURVALLISUUS

SISÄINEN TIEDOTUSKANAVA

TIEDOSTOJEN HALLINTA

EKSTRANET-KÄYTTÖ

Nykyaikainen ja tietoturvallinen väline viestintään

Microsoft SharePoint Online pilviratkaisuna toteutettu intranet on tehokas ja nykyaikainen sisäinen viestintäkanava. Käyttäjät määritellään ryhmiin ja ryhmille annetaan kansioiden ja tiedostojen käyttöön eritasoisia oikeuksia. Täysin pilvipohjaisena ratkaisuna SharePoint-intranet vähentää myös yrityksen omien palvelimien tarvetta.

Yrityksen sisäisten käyttäjien lisäksi oikeuksia voidaan antaa myös yrityksen ulkopuolisille käyttäjille. Ulkoisille käyttäjille voidaan asettaa kirjautumisvaatimus, linkki ja salasana tai pelkkä anonyymilinkki. Ekstranet antaa turvallisen kanavan tiedostojen jakamiseen ja vähentää sähköpostiliikenteen määrää. Ulkoinen käyttäjä voi muokata tiedostoa suoraan linkin lähettäjän valitsemassa sijainnissa. Näin vältytään tiedostojen edestakaisin lähettelystä sähköpostilla.

Jäikö jokin askarruttamaan?

SharePoint Online tarjoaa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia tehostaa yrityksen toimintaa ja viestintää. Softman toteuttaa täysin mobiilisti toimivia Microsoft 365 palvelua hyödyntäviä SharePoint-ratkaisuja.