Tietoturva

Tietoturva on liiketoiminnan tukipilari

Tietoturva on yritykselle välttämättömyys ja toiminnan jatkuvuuden ehto. Tietoturvaan vaikutetaan hallinnollisilla ja teknisillä toimenpiteillä. Tietoturvallisuuden hyvällä hallinnalla pyritään varmistamaan suojausta vaativien tietojen luottamuksellisuus, saatavuus ja pysyvyys.

5 hyötyä tietoturvasta

w

YRITYKSEN MAINE

$

TOIMINNAN JATKUVUUS

KUSTANNUSTEHOKKUUS

TURHA TYÖ VÄHENEE

LIIKETOIMINNAN KASVU

Tietoturva – Osa normaalia yritystoimintaa

Tietoturva on yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen osa-alue. Jos tietoturvassa on vakavia aukkoja, se saattaa aiheuttaa pahimmillaan jopa liiketoiminnan loppumisen. Nykyisessä digitaalisessa toimintaympäristössä tietoturvaan panostaminen on välttämätöntä.

Yrityksellä on vastuu tietoturvasta, ja tietoturva tulisikin huomioida osana yritysstrategiaa. Kokonaisvastuuta tietoturvasta kantaa yrityksen johto ja erikseen määritellyt vastuuhenkilöt. Tästä huolimatta tietoturvallinen toiminta on yrityksen koko henkilöstön vastuulla yhteisesti. Organisaation tietoturvaan voidaan vaikuttaa sekä teknisillä ratkaisuilla että työntekijöiden koulutuksella. Tietoturva pitää jalkauttaa osaksi yrityskulttuuria. Yhteisesti sovitut käytännöt tulee saada osaksi arkirutiineja ja normaalia toimintaa.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Henkilökunnan osaaminen, toimintatavat ja huolellisuus ovat tietoturvan perusasioita. Tietoturvan valmennusprojekteissamme toiminta ohjeistetaan, henkilökunta koulutetaan ja Office 365 -palvelun tietoturvaominaisuudet otetaan käyttöön.