5 syytä panostaa tietoturvaan

admin

15 syyskuun, 2021

Tietoturva on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Sitä toteutetaan sekä hallinnollisilla että teknisillä toimenpiteillä. Jopa 80 % tietoturvasta muodostuu ihmisten toimintatavoista sekä tietojärjestelmien käyttäjien osaamisesta.

Tietoturva on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Sitä toteutetaan sekä hallinnollisilla että teknisillä toimenpiteillä. Jopa 80 % tietoturvasta muodostuu ihmisten toimintatavoista sekä tietojärjestelmien käyttäjien osaamisesta.

Syitä tietoturvasta huolehtimiseen on useita. Tässä niistä viisi keskeisintä:

1. Riskien määrät ovat kasvaneet

Maailma on digitalisoitunut ja tietojärjestelmät hallitsevat monia toimintoja. Tästä syystä myös tietoturvariskit ovat nykypäivänä suuret, jos asiasta ei ole pidetty organisaatiossa huolta. Yrityksille kirjautumistietojen kalastusyrityksiä tulee päivittäin, ja niistä voi seurata monimutkaisia selvitysprosesseja. Pahimmillaan kaikki yrityksen tiedot lukitaan ja avaamisesta vaaditaan lunnaita

2. Kustannustehokkuus

Tietoturvasta kannattaa huolehtia ennen kuin mitään on sattunut. Se on yritykselle myös kaikkein kustannustehokkainta, sillä murtautumiset tietoturvassa aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä. Tietoturvallisuuden toteuttaminen perustuu tunnistettujen riskien hallintaan, jolloin pyritään tekemään juuri niitä toimenpiteitä, jotka ovat riskienhallinnan kannalta perusteltuja. Tietoturvariskit kartoitetaan osana yrityksen vuosittaista riskikartoitusta. Tunnistetuille riskeille laaditaan hallintasuunnitelma ja toimenpiteet aikataulutetaan sekä vastuutetaan.

3. Yrityksen maine ja brändi vahvistuvat

Organisaatioiden hyvä maine ja vahva brändi rakentuvat vastuullisesta toiminnasta. Osana vastuullisuutta on tietoturvasta huolehtiminen. Ei ole siis yhdentekevää, miten yritys pitää huolta tietoturvastaan. Yhteistyökumppanit arvostavat tietoturvaan panostavia yrityksiä. Asiakkaat luottavat yritykseen ja odottavat, että luottamukselliset tiedot säilyvät vain niillä, joilla on niihin valtuutus olemassa.

4. Vastuu on yrityksen

Yritys on organisaationa aina vastuussa omasta tietoturvastaan. Mikään yksittäinen henkilö ei voi yksinään vastata tietoturvallisuudesta. Tietoturvallisuuden kokonaisvastuu on yrityksen johdolla, ja yrityksen tulee nimetä asiasta vastaavat henkilöt. Näitä vastuuhenkilöitä ovat ainakin tietoturvavastaava, turvallisuusvastaava, tekniset asiantuntijat, esimiehet ja yrityksen ylin johto. Kun vastuu käytännön turvallisuustoimenpiteistä sekä turvallisuuden valvonnasta on jaettu selkeästi, voidaan tietoturvaongelmiin puuttua aktiivisesti.

5. Heikoin lenkki on ihminen

Tietoturvan hienot ja nykyaikaiset tekniset ratkaisut eivät yksistään riitä, sillä todellisuudessa tietoturvallisuuden heikoimman lenkin yrityksessä muodostavat ihmiset. Ihmiset aiheuttavat tietojärjestelmien turvallisuudelle jatkuvasti uusia riskejä toimiessaan Henkilökunnan osaaminen, toimintatavat ja huolellisuus ovat tietoturvan perusasioita. Näihin kannattaa panostaa säännöllisesti kouluttamalla ja ohjeistamalla yrityksen tietojärjestelmien käyttäjiä.

Mikäli tietoturvan kehittäminen kiinnostaa, ota yhteyttä. Tietoturvan valmennusprojekteissamme toiminta ohjeistetaan, henkilökunta koulutetaan ja Office 365 -palvelun tietoturvaominaisuudet otetaan käyttöön.

Lue lisää blogista