IT-KONSULTOINTI

IT-asiantuntija yrityksen tukena

Softman tarjoaa yrityksille IT-konsultointia sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyviä koulutuksia. Toimimme asiakkaillemme myös ulkoistettuna IT-asiantuntijana, joka vastaa yrityksen tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Voimme myös toimia lisäresurssina yrityksen omalle tietohallintopäällikölle.

IT-Konsultointi

Lue lisää →

Koulutukset

Lue lisää →

IT-Päällikkö

Lue lisää →

IT-konsultointia päätöksenteon tueksi

Softman tarjoaa kokeneet IT-asiantuntijansa yritysten käyttöön. Saat meiltä apua tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hankinnoissa sekä tietoturvan ja tietosuojan kehittämisessä. Toimimme aina asiakkaamme edun mukaisesti ja etsimme liiketoimintaan sopivimpia ratkaisuja.

Kun yrityksessäsi on aika kehittää IT-järjestelmää tai toteuttaa isompi laite- tai ohjelmistohankinta, on hyödyllistä käyttää apuna kokenutta IT-asiantuntijaa. Softman auttaa asiakkaitaan erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä hankkeissa. Tavoitteena voi olla liiketoiminnan tehostaminen tai ohjelmistotarpeiden kartoitus.

Uutta ohjelmistoa hankittaessa on ohjelmiston valinta, kilpailuttaminen sekä käyttöönotto IT-konsultin vastuulla. Tämän ansiosta yrityksen päätöksenteko helpottuu, ja aikaa säästyy ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

IT-alan koulutukset henkilökunnalle

Softman on kumppanisi IT-alan koulutusten järjestämisessä. Tarjoamme muun muassa Office 365 -järjestelmän käyttöönottokoulutuksia sekä opastamme myös käyttöjärjestelmän ominaisuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä. Koulutusvalikoimaamme kuuluvat myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät koulutukset.

Tietojärjestelmän tehokas ja monipuolinen käyttö vaatii henkilökunnalta osaamista ja tietoa järjestelmän mahdollisuuksista. Softman selvittää mitä Office 365 -ominaisuuksia yrityksesi kannattaa hyödyntää, toteutamme näiden ominaisuuksien käyttöönoton ja koulutamme henkilöstönne ominaisuuksien hyödyntämiseen.

Office 365 -ympäristöön toteutettu SharePoint-pohjainen intranet-ratkaisu on toimiva väline yrityksen sisäiseen viestintään. Koulutamme henkilökuntaa intranetin käyttöön ja varmistamme, että vastuuhenkilöillä on riittävä osaaminen viestinnän toteuttamiseen.

Tietoturvasta suurin osa muodostuu ihmisten toimintatavoista. Käyttäjien oikeat toimintamallit ja huolellisuus ovat tärkein keino huolehtia tietoturvan toteutumisesta. Jotta tietoturvallinen toiminta tulisi osaksi kaikkien työntekijöiden arkirutiinia, vaaditaan selkeitä ohjeita, perusteluja sekä säännöllistä tietoturvakoulutusta. Softmanin tietoturvan valmennusprojekteissa henkilökunta koulutetaan ja Office 365 -palvelun tietoturvaominaisuudet otetaan käyttöön.

IT-päällikkö vastaa tietohallinnosta

Yrityksen kaikkia toimintoja kannattaa johtaa, ja tämä koskee päätöksentekoa myös IT-ympäristöön liittyvissä asioissa. Ulkoistettu IT-päällikkö yritykselle on hyvä ratkaisu tilanteessa, jossa omat resurssit eivät riitä. Tulemme apuun, kun tietohallinnon johtaminen halutaan yrityksen etuja ajavaksi kokonaisuudeksi.

Tietohallintopäällikkö ottaa kaiken tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyvät asiat omalle vastuulleen. Hän vastaa toimittajayhteistyöstä, IT-tukihenkilöiden ohjeistamisesta, henkilökunnan koulutusten järjestämisestä ja tietojärjestelmien kehittämisestä. Kehityshankkeissa IT-päällikkö ottaa kantaa ja perustelee johtoryhmälle, mitkä toimenpiteet ovat yrityksen kannalta parhaimpia ratkaisuja.

Ulkoistettu IT-päällikkö on tietohallinnon vetäjä, joka huolehtii operatiivisesta toiminnasta ja varmistaa tietohallinnon oikean suunnan. Tietohallintopäällikkö ei ole työasematuen tekninen asiantuntija vaan kokonaisuuksia ymmärtävä organisaattori. IT-päällikkö huolehtii, että tietojärjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti liiketoimintaa tukien.

Softmanin asiantuntijat voivat myös tarvittaessa toimia lisätukena asiakkaan omalle tietohallintopäällikölle ja tai -johtajalle. Palvelumme on sopimuspohjaista ja se joustaa yhdestä useampaan päivään kuukaudessa.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Jos oma IT-osaaminen ei yrityksessä riitä tai jos kehitysprojekteissa tarvitaan apuvoimia, tulemme apuun. Kysy meiltä lisää tietohallinnon ulkoistamispalveluista ja koulutuksistamme. Ehdotamme yrityksellesi sopivimman toimintamallin.