Etsi
  • Timo Raunio

Tietosuojavaltuutetulle asiantuntijalautakunta

Valtioneuvosto on asettanut kolmivuotiskaudeksi tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunnan. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä tietosuojavaltuutetun pyynnöstä. Lautakunta nimettiin vuoden 2019 lopulla.

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ovat tietosuojavaltuutetun toimiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi lautakunta voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.


0 katselukertaa
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google Maps

©2020 by Softman

Vaasa, Seinäjoki ja Tampere 050 550 2244