Etsi
  • Timo Raunio

Tietosuojavaltuutetulle asiantuntijalautakunta

Valtioneuvosto on asettanut kolmivuotiskaudeksi tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunnan. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä tietosuojavaltuutetun pyynnöstä. Lautakunta nimettiin vuoden 2019 lopulla.

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ovat tietosuojavaltuutetun toimiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi lautakunta voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.


27 katselukertaa0 kommenttia