5 syytä miksi yrityksesi kannattaa panostaa ITn johtamiseen

  1. Kaikki yrityksen toiminnot tarvitsevat johtamista

  2. Johdettu IT varmistaa, että se tukee yrityksen pitkäjänteistä kehittymistä

  3. Yrityksen johtoryhmään saadaan IT-osaaja

  4. Yrityksen muu johto voi keskittyä ydinliiketoimintaan

  5. Tietoturvalle ja IT-dokumentoinneille saadaan vastuuhenkilö 

ITn johtaminen​

Yritys tarvitsee jatkuvasti järjestelmiä, ohjelmistoja, koneita, laitteita ja servereitä. Lisäksi osaaminen, tietoturva ja tietosuoja-asiat tulisivat olla kunnossa. Normaalisti osa vastuusta on ulkopuolisilla, osa talon sisällä. Yrityksessä on siis usein IT:n kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä töitä ja projekteja, joille on hankala löytää ketään vastuujohtajaa. Usein kokonaisuuden koordinointia ei myöskään olla resursoitu ja eri toimijat toimivat toisistaan tietämättä. Tällainen johtamattomuus tekee kokonaisuudesta tehotonta, johtaa vääriin ratkaisuihin, lisää riskejä ja nostaa kustannuksia.

Kokemus on varmuutta myös IT:n hyödyntämisessä strategisesti. IT:n mahdollisuudet asiakkaiden palvelemisessa, asiakkuuksien synnyttämisessä ja prosessien parantamisessa ovat valtavat. Kokeneen tietohallintojohtajan kokemukset digitaalisten palvelujen johtamisesta auttaa asiakkaita uusien toimintatapojen ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa.

Ulkoistettu IT päällikkö (tai tietohallintopäällikkö) on tietohallinnon vetäjä, joka huolehtii operatiivisesta toiminnasta ja varmistaa tietohallinnon oikean suunnan. Tietohallintopäällikkö ei ole työasematuen tekninen asiantuntija vaan kokonaisuuksia ymmärtävä organisaattori, joka pitelee lukemattomia naruja käsissään. Hänelle on tärkeää strateginen suunnitelmallisuus ja hyvä yhteistyö liiketoiminnan kanssa. Hän vastaa tietohallinnon toiminnasta ja huolehtii, että kaikki kokonaisuuteen liittyvät toiminnot kulkevat kohti yhteistä päämäärää. Pienemmässä organisaatiossa tietohallintopäällikkö vastaa suoraan toiminnasta yritysjohdolle. Suuremmissa taustalla voi olla vielä erikseen tietohallintojohtaja.

Softman auttaa

Softman tarjoaa ulkoistettua tietohallintopäällikkö (it päällikkö) -palvelua. Tulemme apuun, kun it johtaminen / tietohallinnon johtaminen halutaan yrityksen etuja ajavaksi kokonaisuudeksi. Tietohallintopäällikkö ottaa kaiken tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyvät asiat omalle vastuulleen. Hän vastaa toimittajayhteistyöstä, IT-tukihenkilöiden ohjeistamisesta, henkilökunnan koulutusten järjestämisestä, jne. Toimimme myös tarvittaessa lisäresurssina asiakkaan omalle tietohallintopäällikölle ja tai -johtajalle. Palvelumme on sopimuspohjaista ja se joustaa yhdestä useampaan päivään kuukaudessa.

​Lisätietoja: 050 550 2244.