Sovellukset

GDPR-palvelu

Softman on auttanut yrityksiä tietosuoja-asetuksen noudattamisessa jo vuodesta 2017. Aiemmin kaikki dokumentaatiot toteutettiin Word-tiedostoina. Tiedostojen päivittäminen, tiedon jakaminen ja työntekijöiden lukukuittausten kerääminen oli kuitenkin työlästä ja aikaa vievää. Siksi toteutimme GDPRpalvelu.fi -pilvipalvelun!

Yrityksen GDPR-palvelussa opastetaan tietosuojaa ja tietoturvaa sekä ylläpidetään yrityksen lakisääteisiä tietosuojaselosteita ja tietosuojasopimuksia.

Palvelu on todella helppo ottaa käyttöön aloitussivun askeleita seuraamalla.

5 syytä hankkia GDPR-palvelu

HELPPO KÄYTTÄÄ

i

VALMIIT AINEISTOT

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

h

TIETOSUOJASELOSTEET

AINEISTO TÄYSIN MUOKATTAVISSA

Yrityksillä on lakisääteinen vastuu tietosuojan noudattamisesta

Tietosuoja-asetus (GDPR) on tuonut merkittäviä muutoksia yritysten henkilötietojen käsittelyyn. Asetus koskee kaikenkokoisia yrityksiä ja kaikkea yritykseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. On tärkeää, että jokainen yritys varmistaa, että toiminnassa noudatetaan GDPR:n mukaisia tietosuojakäytäntöjä.

GDPR-palvelu tuo GDPR-vaatimusten hallinnan yritysten ulottuville helpolla ja tehokkaalla tavalla

GDPR-palvelu

Helppokäyttöinen ja kattava tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusten ylläpitopalvelu!

  • Dokumenttien ylläpito WWW-sivuina
  • Työntekijöiden itseoppiminen ja läpikäynnin kuittaaminen
  • Yrityksesi www-sivulle laitetaan linkki GDPR pilvipalvelussa www-sivuina ylläpidettäviin tietosuojaselosteisiin
  • Pilvipalvelu on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla, siis myös älypuhelimella

Ominaisuudet

Yrityksen tietosuoja-ohjeistus

Yrityksen tietosuojaohjeistus tarjoaa kattavat ohjeet yrityksen henkilötietojen käsittelyyn. Se antaa selkeät toimintaohjeet tietosuojaperiaatteiden noudattamiseen. Näin yritys varmistaa, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja turvallisesti.

Yrityksen tietoturva-ohjeistus

Tietoturvallisten toimintatapojen noudattaminen on avainasemassa henkilötietojen käsittelyssä. Pilvipalvelumme tietoturvaohjeistuksen tavoitteena on taata yrityksen henkilötietojen eheys, saatavuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietojen ajautuminen ulkopuolisille on henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja se edellyttää ilmoituksia viranomaiselle ja rekisteröidyille, lisäksi siitä saattaa aiheutua sanktioita.

Yrityksen tietosuoja-selosteet

Palvelussa ylläpidettävät tietosuojaselosteet osoittavat, miten yritys käsittelee asiakkaiden, toimittajien/yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietoja. Selosteet auttavat ymmärtämään henkilötietojen käsittelyn periaatteita ja tarkoitusta. Lisäksi palvelussa on kameravalvonnan ja sähköisen lukituksen selosteet sekä selosteisiin liittyvät oikeutetun edun tasapainotestit.

Jäikö jokin askarruttamaan?

GDPR.palveluon ratkaisu yritysten tietosuojavelvollisuuksien täyttämiseksi.

Kysy lisää tai pyydä esittely.