Softman blogi / uutiset

Blogissamme alan uutiset, tiedotteet, tapahtumat ja sertifioinnit.

Ulkoistettu IT-päällikkö

Yritys tarvitsee jatkuvasti järjestelmiä, ohjelmistoja, koneita, laitteita ja servereitä. Tietoturva ja tietosuoja-asiat ovat kunnossa – tai sitten ei. Osa vastuusta on ulkopuolisilla, osa talon sisällä. Yrityksessä on siis usein IT:n kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä töitä, joille on hankala löytää ketään vastuuhenkilöä. Usein kokonaisuuden koordinointia ei myöskään olla resursoitu ja eri toimijat toimivat toisistaan tietämättä. Tämä tekee kokonaisuudesta tehotonta, lisää riskejä ja nostaa kustannuksia. Tietohallintopäällikkö (tai IT-päällikkö) on tietohallinnon vetäjä, joka huolehtii operatiivisesta toiminnasta ja varmistaa tietohallinnon oikean suunnan. Tietohallintopäällikkö ei s

GDPR sertifikaatti Softmanille

Softmanille on myönnetty 8.10.2017 GDPR Staff Awareness tietosuoja sertifikaatti. This certificate introduces the new GDPR and the key compliance obligations for organisations.

GDPR Tietosuoja-asetus – Pakko, uhka ja mahdollisuus

GDPR EU:n uusi tietosuoja-asetus on hyväksytty keväällä 2016 ja tulee voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa. Asetuksen tavoitteena on parantaa luottamusta online-palveluihin ja näin edistää EU:n digitaalista sisämarkkinoiden kehittämistä. Uutta asetuksessa on, että se on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa suoraan sovellettavissa käytäntöön. Aikaisemmin soveltaminen on ollut epäyhtenäisempää, mutta nyt käytännöt ja säädökset yhtenäistetään. Hallinnollinen sakko jopa 20 miljoonaa tai 4 % liikevaihdosta Uusi asetus langettaa merkittäviä seuraamusmaksuja tietosuojavelvoitteen laiminlyöjille. Tämä koskee käytännössä

Digitalisaatio ja kuinka hyödynnämme sitä?

Globalisaatio ja digitaalisten palveluiden nopea kehitys ovat muutamassa vuodessa muokanneet pelisäännöt uusiksi. Digitalisaation mahdollistajana on asioiden, esineiden ja prosessien digitalisoituminen. Digitalisaatio on sitä, että ihmisten käyttäytyminen, markkinoiden dynamiikka ja yritysten liiketoiminta on jo muuttunut digitaalisten ratkaisujen myötä. Se vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja aiheuttaa työvoiman rakennemuutosta. Digitalisointi on analogisen muuttamista digitaaliseksi. Tästä esimerkkejä ovat mm: äänilevyt > CD > suoratoistopalvelu, kirja > e-kirja, videonauhat > DVD > suoratoistopalvelu. Digitalisaation mahdollistajina ovat olleet mm. prosessoritiheyden kasvattaminen, tiet

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google Maps

©2020 by Softman

Vaasa, Seinäjoki ja Tampere 050 550 2244